Erich Fromm

Miłość jest aktem wiary; każdy, kto ma mało wiary, ma mało miłości